Mondhygiëne

De mondhygiënisten komen eraan.

By  | 

Minister Maggie De Block publiceerde het KB voor het beroep van “mondhygiënist”. Daarmee komt eindelijk duidelijkheid over de naam en taakbevoegdheid van de nieuwe beroepsgroep. VBT is al jaren vragende partij om de mondzorg binnen teamverband aan te pakken met de tandarts als coördinerende partij.

Dat de minister gekozen heeft voor de meest gangbare en wereldwijd herkenbare beroepstitel van ‘Mondhygiënist’ is een terechte keuze geweest. Het geeft voor iedereen duidelijk de positie aan van deze nieuwe partner binnen het tandheelkundig mondzorgteam.
De eerste mondhygiënisten zullen in Vlaanderen afstuderen in 2019 na een 3-jarige Bachelor-opleiding in de mondzorg aan de Artevelde Hogeschool te Gent of aan de UC Leuven-Limburg te Leuven. In dit najaar zullen ze stages lopen om ervaring op te doen in het werkveld.
De taken welke toevertrouwd worden aan de mondhygiënist zijn opgedeeld in 3 categorieën en volgen,  grotendeels het voorstel van de adviesraad Paramedische Beroepen waarin alle belanghebbende partners zetelden. De VBT heeft geen stemrecht in deze commissie, enkel een adviesfunctie als externe consultant.
Enkele taken werden opgewaardeerd en kunnen door de mondhygiënist nu autonoom uitgevoerd worden (hiervoor hoeft geen voorschrift van de tandarts):
– Het opstellen van een preventief mondzorgplan
– Het uitvoeren van een professionele reiniging
– Het toedienen van lokale anesthesie via topische middelen (vb gel of spray)
– Het op maat maken van een gebitsbeschermer
De minister heeft enkel de prestaties goedgekeurd welke door de Federale adviesraad Paramedische Beroepen na vele vergaderingen en na stemming werden opgelijst in de 3 categorieën. Wat echter niet weerhouden werd is de bepaling dat de mondhygiënist steeds zal werken in een multidisciplinair mondzorgteam met een algemeen tandarts en/of een tandarts-specialist in de orthodontie en/of een tandarts-specialist in de parodontologie en/of een arts-specialist in de stomatologie (of in de mond- kaak- en aangezichtschirurgie) in functie van de zorgvraag van de patiënt.
Het enige gebrek aan unanimiteit binnen de Vlaamse beroepsgroepen was de naamgeving. Uiteindelijk is het de benaming “mondhygiënist” geworden. Buitenlandse opgeleide mondhygiënisten zullen enkel werkzaam kunnen zijn in België als ze zich aan de taakbevoegdheid houden en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
De preventieve tandheelkunde zal zonder meer een nieuw elan krijgen de komende jaren. VBT kiest ervoor om deze nieuwe partners in het mondzorgteam te begeleiden naar een vruchtbare en succesvolle samenwerking. Wat echter niet mag gebeuren is dat de mondhygiënist als goedkoper alternatief wordt opgevoerd voor preventieve behandelingen.
VBT eist dan ook dat er bijkomende budgetten worden vrijgemaakt om deze extra preventieve zorg kwalitatief mogelijk te maken. Binnen het huidige budget is absoluut geen ruimte meer om herschikkingen door te voeren.
Moet de tandarts zich nu zorgen maken?
Wij begrijpen dat tandartsen zich bepaalde zorgen gaan maken over de komst van deze nieuwe partners. Dat is niet nodig, sommige praktijken zullen er inderdaad voor kiezen hun team te versterken met een mondhygiënist, dat wil daarom niet zeggen dat dit de norm zal zijn of worden. Iedere tandarts kan er nog steeds voor kiezen om alle preventieve handelingen zelf uit te voeren. We blijven zoals steeds benadrukken dat de tandarts aan het hoofd staat van het tandheelkundig team, met als hoogste goed het belang en de (mond)gezondheid van onze patiënten.